Invasieve planten deel 5

Inheemse planten zijn de basis van een gezonde, biodiverse tuin. Ze bieden voedsel en beschutting voor diverse dieren en dragen bij aan een evenwichtige ecosysteem. Invasieve exotische planten kunnen echter dit evenwicht verstoren. In dit artikel bespreken we enkele minder bekende invasieve planten die je tuin kunnen binnendringen en hoe je ze kunt bestrijden.

De hemelboom (Ailanthus altissima) is een invasieve exoot in Europa. Dit betekent dat de boom zich hier niet van nature thuishoort en een bedreiging vormt voor de inheemse flora en fauna. De hemelboom is invasief omwille van verschillende factoren:

Snelle groei en voortplanting: De hemelboom groeit erg snel, tot wel 1 meter per jaar. De boom kan zich ook voortplanten via zaad en wortelstokken. Dit zorgt ervoor dat de boom zich snel kan verspreiden en grote gebieden kan koloniseren.

Tolerantie voor verschillende omstandigheden: De hemelboom is tolerant voor verschillende omgevingsfactoren, zoals droogte, hitte, en arme grond. Dit maakt het moeilijk om de boom te bestrijden.

Schadelijke effecten op inheemse planten: De hemelboom kan inheemse planten verdringen door competitie om zonlicht, water en voedingsstoffen. De bladeren van de hemelboom produceren ook stoffen die schadelijk kunnen zijn voor andere planten.

Bedreiging voor biodiversiteit: De invasie van de hemelboom kan de biodiversiteit in een gebied verminderen. Inheemse insecten en vogels die afhankelijk zijn van inheemse planten voor voedsel en nestgelegenheid, kunnen in gevaar komen door de verdringing van deze planten door de hemelboom.

Naast de bovenstaande factoren is de hemelboom ook een waardplant voor de reuzenbalsemien. De reuzenbalsemien is een andere invasieve exoot die schadelijk kan zijn voor inheemse planten.

Om de verdere verspreiding van de hemelboom te bestrijden, is het belangrijk om:

 • Geen hemelbomen te planten of te verkopen.
 • Bestaande hemelbomen te verwijderen. Dit kan handmatig gebeuren of door middel van herbiciden.
 • Te controleren op zaailingen van de hemelboom en deze te verwijderen.
 • Inheemse planten te planten in plaats van de hemelboom.

In België is de hemelboom sinds 2019 opgenomen op de lijst van invasieve exoten. Dit betekent dat het verboden is om de boom te bezitten, te kweken, te transporteren, te verkopen of te ruilen.

In Nederland is de hemelboom nog niet opgenomen op de lijst van invasieve exoten. Het is echter wel aan te raden om geen hemelbomen te planten vanwege de schadelijke effecten op de inheemse flora en fauna.

Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera):

Deze felroze of witte bloemen bloeien uitbundig in de zomer en kunnen tot 2 meter hoog worden. De zaden verspreiden zich via de wind tot wel 7 meter ver. De plant is invasief en kan inheemse planten verdringen.

Bestrijding:

 • Preventie: Plant geen reuzenbalsemien en verwijder zaailingen onmiddellijk.
 • Handmatige verwijdering: Verwijder kleine populaties met wortel en al.
 • Bedekking: Bedek de grond met mulch om zaadverspreiding te voorkomen.
 • Herbiciden: Gebruik met de nodige voorzichtigheid, kies een specifiek herbicide en volg de instructies.
 • Inheemse alternatieven: Kies voor vingerhoedskruid of hemelsleutel.

Himalayaanse balsemien (Impatiens glandulifera):

Deze plant lijkt op de reuzenbalsemien, maar heeft paarse bloemen en kan tot 2 meter hoog worden. De zaden verspreiden zich via de wind tot wel 7 meter ver. De plant is invasief en kan inheemse planten verdringen.

Bestrijding: De bestrijdingsmethoden zijn dezelfde als die van de reuzenbalsemien.

Inheemse alternatieven: Kies voor wilde kamille of goudsbloem.

Waternavel (Hydrocotyle vulgaris):

Deze kleine, kruipende plant vormt dichte matten in vochtige gebieden. De bladeren zijn rond en groen. De plant verspreidt zich via wortelstokken en zaad. Waternavel kan inheemse waterplanten verdringen en de waterkwaliteit verslechteren.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Verwijder kleine populaties met wortel en al.
 • Bedekking: Bedek de grond met mulch om zaadverspreiding te voorkomen.
 • Herbiciden: Gebruik met de nodige voorzichtigheid, kies een specifiek herbicide en volg de instructies.
 • Inheemse alternatieven: Kies voor waterlelie of gele plomp.

Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides):

Deze plant lijkt op de waternavel, maar heeft grotere bladeren en bloemen. De bladeren zijn rond en groen met witte vlekken. De plant verspreidt zich via wortelstokken en zaad. Grote waternavel kan inheemse waterplanten verdringen en de waterkwaliteit verslechteren.

Bestrijding: De bestrijdingsmethoden zijn dezelfde als die van de waternavel.

Inheemse alternatieven: Kies voor waterranonkel of fonteinkruid.

Rood Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina):

Deze boom kan tot 30 meter hoog worden. De bladeren zijn groen en glanzend, en de bloemen zijn wit. De vruchten zijn kleine, zwarte kersen die door vogels worden gegeten en verspreid. De Amerikaanse vogelkers is invasief en kan inheemse planten verdringen.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Verwijder jonge bomen met wortel en al.
 • Herbiciden: Gebruik met de nodige voorzichtigheid, kies een specifiek herbicide en volg de instructies.
 • Professionele bestrijding: In sommige gevallen is professionele bestrijding noodzakelijk.

Goudenregen (Laburnum anagyroides):

Deze struik of kleine boom kan tot 6 meter hoog worden. De bladeren zijn groen en drietallig, en de bloemen zijn geel. De vruchten zijn peulen die gevuld zijn met giftige zaden. Goudenregen is giftig. De zaden en bladeren kunnen dodelijk zijn voor mensen en dieren.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Verwijder jonge planten met beschermende kleding.
 • Herbiciden: Gebruik met de nodige voorzichtigheid, kies een specifiek herbicide en volg de instructies.
 • Professionele bestrijding: In sommige gevallen is professionele bestrijding noodzakelijk.

Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides):

Deze waterplant heeft ovaalvormige bladeren met een rode of paarse onderkant. De bloemen zijn klein en wit. De plant is afkomstig uit Zuid-Amerika en kan snel grote oppervlaktes water bedekken. Alligatorkruid kan inheemse waterplanten verdringen en de waterkwaliteit verslechterd.

Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides):

Verspreiding: Alligatorkruid verspreidt zich via vegetatieve fragmenten en zaad. De vegetatieve fragmenten kunnen gemakkelijk wortel schieten en nieuwe planten vormen.

Gevaar: Alligatorkruid kan snel grote oppervlaktes water bedekken en inheemse waterplanten verdringen. Het kan ook de waterkwaliteit verslechteren door zuurstof uit het water te halen.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Dit is mogelijk in kleine gebieden. Verwijder alle vegetatieve fragmenten om te voorkomen dat de plant terugkomt.
 • Chemische bestrijding: Dit is een optie in grotere gebieden, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Kies een herbicide dat specifiek is voor alligatorkruid en volg de instructies op de verpakking nauwkeurig op.
 • Beheer van de waterkwaliteit: Door de waterkwaliteit te verbeteren, kan de groei van alligatorkruid worden belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door de nutriëntconcentratie in het water te verlagen.

Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus):

Verspreiding: Amerikaans bezemgras verspreidt zich via zaad. Het kan zich ook via wortelstokken verspreiden, maar dit is minder frequent.

Gevaar: Amerikaans bezemgras kan zich snel verspreiden en inheemse grassen verdringen. Het kan ook brandgevaar opleveren in droge gebieden.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Dit is mogelijk in kleine gebieden. Verwijder alle wortelstokken om te voorkomen dat de plant terugkomt.
 • Chemische bestrijding: Dit is een optie in grotere gebieden, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Kies een herbicide dat specifiek is voor Amerikaans bezemgras en volg de instructies op de verpakking nauwkeurig op.
 • Beheer van de vegetatie: Door de vegetatie te beheren, kan de groei van Amerikaans bezemgras worden belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door te maaien of te grazen.

Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum):

Verspreiding: Ballonrank verspreidt zich via zaad. De vruchten zijn ballonachtige capsules die door de wind over grote afstanden kunnen worden verspreid.

Gevaar: Ballonrank kan zich agressief verspreiden en inheemse planten overwoekeren. Het kan ook schade toebrengen aan gebouwen en infrastructuur.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Dit is mogelijk in kleine gebieden. Verwijder alle zaden om te voorkomen dat de plant zich verder verspreidt.
 • Chemische bestrijding: Dit is een optie in grotere gebieden, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Kies een herbicide dat specifiek is voor ballonrank en volg de instructies op de verpakking nauwkeurig op.
 • Beheer van de vegetatie: Door de vegetatie te beheren, kan de groei van ballonrank worden belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door te maaien of te snoeien.

Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata):

Verspreiding: Chinese struikklaver verspreidt zich via zaad en wortelstokken.

Gevaar: Chinese struikklaver kan zich snel verspreiden en inheemse planten verdringen. Het kan ook brandgevaar opleveren in droge gebieden.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Dit is mogelijk in kleine gebieden. Verwijder alle wortelstokken om te voorkomen dat de plant terugkomt.
 • Chemische bestrijding: Dit is een optie in grotere gebieden, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Kies een herbicide dat specifiek is voor Chinese struikklaver en volg de instructies op de verpakking nauwkeurig op.
 • Beheer van de vegetatie: Door de vegetatie te beheren, kan de groei van Chinese struikklaver worden belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door te maaien of te grazen.

Fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum setaceum):

Verspreiding: Fraai lampenpoetsersgras verspreidt zich via zaad.

Fraai lampenpoetsersgras (Pennisetum setaceum):

Gevaar: Fraai lampenpoetsersgras kan zich snel verspreiden en inheemse grassen verdringen. Het kan ook brandgevaar opleveren in droge gebieden.

Verspreiding: De zaden van fraai lampenpoetsersgras worden door de wind over grote afstanden verspreid. De plant kan zich ook via wortelstokken verspreiden.

Impact op inheemse flora: Fraai lampenpoetsersgras kan inheemse grassen verdringen door competitie om zonlicht, water en voedingsstoffen. Dit kan leiden tot een verlies van biodiversiteit, aangezien inheemse planten en dieren afhankelijk zijn van inheemse grassen voor voedsel en nestgelegenheid.

Brandgevaar: Fraai lampenpoetsersgras is een droogteresistente plant die snel brandt. Dit kan een gevaar vormen voor mens en dier, en kan ook schade toebrengen aan gebouwen en infrastructuur.

Bestrijding:

 • Handmatige verwijdering: Dit is mogelijk in kleine gebieden. Verwijder alle wortelstokken om te voorkomen dat de plant terugkomt.
 • Chemische bestrijding: Dit is een optie in grotere gebieden, maar moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast. Kies een herbicide dat specifiek is voor fraai lampenpoetsersgras en volg de instructies op de verpakking nauwkeurig op.
 • Beheer van de vegetatie: Door de vegetatie te beheren, kan de groei van fraai lampenpoetsersgras worden belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door te maaien of te grazen.

Preventie:

 • Plant geen fraai lampenpoetsersgras in je tuin.
 • Verwijder zaailingen van fraai lampenpoetsersgras onmiddellijk.
 • Controleer gebieden waar fraai lampenpoetsersgras al groeit regelmatig op zaailingen.

Inheemse alternatieven:

 • Schapengras (Festuca ovina)
 • Blauwgras (Sesleria albicans)
 • Heuvelgras (Agrostis capillaris)

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ook benieuwd naar meer tuintips en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ook benieuwd naar meer tuintips en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *