Bijen, hommels, wespen en zweefvliegen zijn van groot ecologisch belang! Ontdek in dit artikel waarom? En hoe je ze aantrekt?

Zweefvliegen, bijen, wespen en hommels, ze zijn steeds minder te vinden in onze tuinen en  het Nederlands en Belgisch landschap. Oorzaak hiervan is: dat er steeds minder ecologische/wilde tuinen zijn, weinig variatie aan beplanting en in ons landschap veel wegen en huizen worden gebouwd. Een groot probleem vind ik zelf, daar zweefvliegen, bijen, wespen en hommels een grote tuin ecologische functie vervullen in ons landschap. Gelukkig komt dit bewustzijn steeds meer door en wordt er van alle kanten wat aan gedaan om ze meer leefruimte te geven. In dit artikel leg ik uit:

 waarom deze insecten belangrijk zijn voor je tuin, wat het ecologisch met je tuin doet en hoe je ze aantrekt. Lees snel verder en ontdek waarom deze insecten belangrijk zijn en hoe je ze aantrekt.

Waarom zijn insecten als zweefvliegen, bijen, wespen en hommels belangrijk voor in je tuin?

De populatie van bijen, zweefvliegen, wespen en hommels is de laatste jaren erg gedaald. Dit is zonde want deze insecten vervullen een belangrijke rol voor ons ecosysteem. Zonder deze insecten is er nauwelijks mogelijkheid tot leven op onze planeet. Er wordt vooral veel aandacht besteed aan bijen, maar wespen, hommels en zweefvliegen zijn net zo belangrijk. Daarom besteed ik in deze alinea per insect aandacht aan hun ecologisch belang. 

Bijen zijn belangrijk voor onze tuin omdat:

Veel mensen denken dat bijen alleen belangrijk zijn voor de honing, maar veel mensen vergeten dat bijen een zeer belangrijke functie vervullen in ons ecosysteem. Zo zijn bijen belangrijk omdat:

Bijen tijdens de zoektocht naar nectar  stuifmeel meenemen en daarmee andere  bloemen en planten bevruchten.Dit proces zal velen bekend in de oren klinken, maar de omvang is wat minder bekend.

Wist je dat 75% van al onze voedselgewassen afhankelijk zijn van bestuiving door insecten? Van alle bestuivende insecten neemt bijen het allergrootste deel van deze belangrijke taak op zich. We hebben het dan over voedselgewassen zoals groenten en fruit: zonder bijen zou de productie en beschikbaarheid hiervan ernstig afnemen. (Bron: drakenbomen.nl)

Ze zorgen voor wilde planten en dieren anders. Als het bij druk aan het bestuiven is, slaat zij de bloemen en planten in de natuur niet over. Sterker nog, meer dan 85% van de wilde planten zijn afhankelijk van deze bestuivers. De bij werkt op deze manier aan de bestuiving en zorgt op deze manier voor een grote diversiteit aan bloemen en planten in je tuin en de natuur. Dieren die zijn op deze manier ook afhankelijk van bijen omdat de planten die er zo komen een belangrijke voedselbron voor de dieren vormen. Denk aan: vogels, muizen en dergelijke die weer andere dieren aantrekken. Het is eigenlijk een grote kringloop van het leven die op deze manier door de bijen ontstaat. Bijen hebben ook een economische functie omdat ze gewassen bestuiven waardoor de opbrengst voor de boeren stijgt en beter wordt.

Bomen en struiken groeien ook door de bestuiving van bijen. Zij zijn de longen van onze aarde. Meer bijen betekent gezondere bossen en meer zuurstof op aarde. 

Hommels zijn belangrijk voor onze tuin omdat:

Ze zorgen net als bijen voor bestuiving wat bijdraagt aan biodiversiteit en voedsel.

Hommels zijn harde werkers en heel secuur, ook dankzij hun omvang en dicht behaarde lichaam nemen ze grote hoeveelheden stuifmeel mee. Daarnaast  zijn ze gedurende de hele dag actief en bezoeken ze per minuut een groot aantal planten. Dit zorgt voor een snelle bestuiving. 

Daarnaast bieden hommels in  beschermde teelten zoals serres met tomaten of bessen een groot voordeel. Net zoals bijen oriënteren ze zich met behulp van het zonlicht, maar licht gebroken door glas of plastic is anders dan in de open natuur waardoor bijen wel eens verloren vliegen. Hommels daarentegen gebruiken ook andere visuele informatie om zich te oriënteren waardoor ze altijd de weg naar hun nest terugvinden. Ze kunnen zo ook in serres en kassen hun werk doen.

Zweefvliegen zijn belangrijk voor onze tuin omdat:

Vaak worden zweefvliegen verwart met wespen en als irritant ervaren. Zonde want het zijn zeer belangrijke bestuivers. Ze behoren tot de belangrijkste bestuivers van zowel wilde bloemen als landbouwgewassen. Daarnaast hebben ze nog een andere belangrijke ecologische functie in onze tuin en ons landschap, namelijk omdat hun larven  bladluis plagen bestrijden. 

Wespen zijn belangrijk voor je tuin omdat:

Ze zijn kleine tuinruimers . Ze eten namelijk vliegen en muggen, maar ze eten ook andere karkassen van insecten. Hierdoor blijft de tuin en natuur schoon en in evenwicht. Zonder deze kleine vuilnismannen zou het een zooitje worden in je tuin. Dit als gevolg dat de ecologische balans wordt verstoord doordat er vuil blijft liggen. Dit veroorzaakt plagen en ziektes. 

Hoe trek je bijen en hommels aan in je tuin?

Je weet nu waarom bijen belangrijk zijn, des te meer een reden is om ze aan te trekken. Maar hoe doe je dit?

Zorg allereerst voor een diversiteit aan planten en bloemen in je tuin. Daarnaast is het belangrijk om wilde planten te laten staan. In mijn artikelen over invasieve planten lees je welke je kunt laten staan. Hier komen veel bijen en hommels op af. Op deze manier herstel je de ecologische balans en worden inheemse planten meer gestimuleerd. 

Verder kun je insectenhotels plaatsen in je tuin, hier kunnen bijen en hommels wonen. Maar ook door stapelmuren te maken of veel takken etc te laten liggen maak je plaats voor de hommels en bijen. 

Via deze link vind je een lijst waarmee je bijen en hommels aantrekt.

Verder is het belangrijk om je gras langer te houden. Hier verstoppen de bijen en hommels zich graag . Maak ook een bloemenweide en trek zo meer hommels en bijen aan. 

Hoe trek je zweefvliegen aan in je tuin?

Zweefvliegen zijn dol op schermbloemen, dus bloemen als : fluitenkruid, engelwortel en berenklauw zijn magneten voor zweefvliegen Maar ook planten en bloemen zoals: boterbloemen, bloeiende meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak en wilg trekken veel soorten zweefvliegen aan. Laat wilde planten die niet invasief zijn dus staan, zorg voor dood hout in de tuin, stenen en andere elementen waar ze kunnen nestelen.

Hoe trek je wespen aan in je tuin?

Wespen houden van zoetigheid en vooral van fruit. Je kunt een schaaltje rot fruit neerzetten maar wat vooral helpt is het plaatsen van veel fruitbomen in je tuin. Laat wat fruit wat valt liggen en het trekt wespen aan. Plaats alles wel zo dat je er in huis en op je terras geen last van hebt.

Conclusie: Bijen, wespen, hommels en zweefvliegen horen in je tuin!

Je weet nu waarom deze insecten belangrijk zijn en welke functie ze vervullen. Ze zijn allen pioniers en vormers van de kringloop op aarde, zonder deze insecten is er geen leven op onze planeet. Laten we ze daarom omarmen en eten en zorgen voor biodiversiteit aan planten in onze tuinen. Lees ook mijn andere artikelen en maak een natuurlijke tuin waarmee je bijdraagt aan de ecologische balans. 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ook benieuwd naar meer tuintips en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Ook benieuwd naar meer tuintips en aanbiedingen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

We don’t spam! Read our [link]privacy policy[/link] for more info.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *